Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek neochat.eu

Jelen dokumentumban a neochat.eu webcímen megrendelhető élő chat ügyfélszolgálasti szoftver általános szerződési és felhasználási feltételei, továbbá a szoftvert készítő / üzemeltető Szolgáltató adatkezelési nyilatkozata ismerhető meg. A dokumentum mindenkor érvényben lévő változata a http://neochat.eu/cms/altalanos_szerzodesi_feltetelek.html webcímen érhető el.

 1. Szerződés tárgya
 2. Felek megnevezése, definiálása
 3. Szolgáltatói adatok
 4. Felhasználási feltételek
 5. Szerződés időtartama
 6. Szerződés újrakötése
 7. Szerződés felmondása
 8. Díjszabás
 9. Az előfizetési igény rögzítése, annak lépései
 10. Technikai rendelkezésre állás
 11. Adatkezelési nyilatkozat, adatkezelési irányelvek
 12. Élő chat szoftver üzembe helyezése
 13. Tulajdonjog
 14. Egyéb rendelkezések, definíciók
 15. Felhívás a törvényi szabályozások betartására
 16. Hibabejelentés
 17. Vis major
 18. A Szolgáltató jogosult azonnali szerződésfelmondásra, szolgáltatás felfüggesztésre vagy korlátozásra az alábbiak bármelyike fennállása esetén
 19. Vonatkozó jogszabályok
 20. Felügyeleti szervek
 21. Támogatás a rendszer használatához
 22. A Szolgáltató ügyfélszolgálati elérése

1. Szerződés tárgya

 1. A Szolgáltató, az Ügyfél részére weboldalba, webáruházba ágyazható, online kommunikációt biztosító (továbbiakban élő chat szoftver) szoftver használati jogát értékesíti a mindenkor érvényben lévő http://neochat.eu/megrendeles oldalon elérhető díjszabás alapján.
 2. Az Ügyfél részére 3 napos ingyenes kipróbálási lehetőség áll rendelkezésre az előfizetést megelőzően, hogy megismerje a szolgáltatást még mielőtt fizetne használatáért.
 3. A Szolgálató kizárólag a szoftvert biztosítja, az internetes felületen történő megjelenítéshez szükséges html kód elhelyezése az Ügyfél feladata.
 4. A Szolgáltató az Ügyfél érdeklődőivel nem kerül szerződéses kapcsolatba, a szoftver használata folyamán lebonyolított beszélgetéseket nem dolgozza fel.

2. Felek megnevezése, definiálása

 1. Ügyfél. Ügyfélnek minősül minden olyan egyéni, vagy társas vállalkozás (ev., bt, kft, zrt, rt stb..), amely a szolgáltatás ingyenes kipróbálási lehetőségét igénybe veszi, illetve az előfizetési igény rögzítését követően az előfizetési díjat kiegyenlíti a Szolgáltató részére.
 2. Érdeklődő. Érdeklődőnek minősül az élő chat szoftver használatával az Ügyféllel kommunikációt folytató személy.
 3. Szolgáltató. Az élő chat szoftver technikai kiszolgálását, annak fejlesztését és Ügyfélszolgálatát biztosítja az Ügyfél részére.

3. Szolgáltatói adatok

 1. Cégnév: KontorNET Bt.
 2. Székhely: 9081 Győrújbarát, Fő u. 45.
 3. Levelezés cím: 9081 Győrújbarát, Fő u. 45.
 4. Adószám: 22389426-2-08
 5. Köszösségi adószám: HU22389426
 6. Cégjegyzék szám: 0806013458
 7. Adatkezelési nyilvántartási szám: 03016-00017
 8. Telefon: +36 30 829 5034
 9. E-mail cím: info"kukac"neochat.eu

4. Felhasználási feltételek

 1. A regisztráció alkalmával az adatok hiánytalan megadása.
 2. Az általános szerződési és felhasználási feltételek elfogadása és használat közbeni betartása.
 3. Előfizetési díj kiegyenlítése.
 4. Internet kapcsolat és számítógép.
 5. Felhasználói szintű számítógépes ismeretek.

5. Szerződés időtartama

 1. Ingyenes kipróbálás alkalmával határozott időszakra, 3 napra köttetik a szerződés elektronikus formában.
 2. Előfizetés esetén az előfizetési díj beérkezését követően kerül jóváhagyásra az előfizetési igény, mely jóváhagyását követően 1 évre azaz 365 napra határozott idejű szerződés köttetik, mely az Ügyfél és a Szolgáltató között elektronikus formában kötött szerződésnek minősül.
 3. Az előfizetési igény az előfizetési díj Szolgáltató által megadott bankszámlaszámra történő beérkezését követő 1 munkanapon belül kerül jóváhagyásra a pontos összeg befizetése/átutalása alkalmával.

6. Szerződés újrakötése

 1. A szerződés az előfizetési időszak leteltét követően nem kerül automatikusan újrakötésre, sem pedig hosszabbításra. Az Ügyfél és a Szolgáltató szabadon dönthet újabb szerződéskötési szándékáról.
 2. A Szolgáltató az előfizetés lejáratáról az Ügyfél által rögzített adminisztrátori és kapcsolattartási e-mail címekre értesítőt küld, melyben tájékoztatja a szerződésből hátralévő napok számáról, továbbá az újabb szerződés kötési szándék esetén teendő lépésekről. Ezen értesítők az Ügyfélhez tartozó adminisztrációs felület oldalain is megjelenítésre kerülnek.
 3. A szerződés lejáratát követő 3. napon a szerződés újrakötésének hiányában a szolgáltatás felfüggesztésre kerül. A felfüggesztésből adódó esetleges forgalomkiesésért, anyagi károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.
 4. Az Ügyfél által tárolt tartalmakat a szerződés újrakötésének hiányában a Szolgáltató maximum 1 hónapig tárolja, ezt követően végleges törlésre kerülnek. A törlésből adódó esetleges adatvesztésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

7. Szerződés felmondása

 1. A szerződő felek a szerződés időtartama alatt, annak bármely szakaszában jogosultak a szerződés felmondására.
 2. Sem az Ügyfél sem pedig a Szolgáltató által kezdeményezett szerződés felmondás alakalmával nem jogosult az Ügyfél díjvisszatérítés igénylésére.
 3. A Szolgáltató jogosult az általános szerződési és felhasználási feltételek bármely pontjának az Ügyfél által történő megszegése alkalmával azonnali, minden előzetes jelzés nélküli szolgáltatás felfüggesztésre, szerződés felmondásra.

8. Díjszabás

 1. A mindenkor érvényben lévő díjszabás a http://neochat.eu/megrendeles webcímen, továbbá a felhasználóhoz tartozó adminisztrációs felület előfizetés menüpontban érhető el.

9. Az előfizetési igény rögzítése, annak lépései

 1. Látogassoan el a http://neochat.eu/megrendeles webcímre vagy kattintson az adminisztrációs felület Előfizetés menüpontjára.
 2. Töltse ki az előfizetési adatokat.
 3. Az űrlap elküldését követően megjelenő díjbekérő számla alapján végezze el az előfizetési díj kiegyenlítését banki átutalással.
 4. Az előfizetési díj Szolgáltató bankszámlájára történő beérkezését követően 1 munkanapon belül megtörténik az előfizetés jóváhagyása amelyről a Szolgáltató e-mailben értesítést küld.

10. Technikai rendelkezésre állás

 1. A szolgálató éves szinten 99.8%-os technikai kiszolgálást, rendelkezésre állást biztosít.
 2. A 10/1. pontban meghaladó szolgáltatás kimaradás esetén a Szolgáltató minden megkezdett óra után plusz 1 nappal meghosszabbítja az Ügyfél előfizetésének érvényességi idejét.
 3. Az előre tervezett karbantartásokról az Ügyfél a hozzá tartozó adminisztrációs felületen kap tájékoztatást. A tervezett, előre bejelentett karbantartások időtartama nem tartozik bele a 10/1. pontban megadott 99.8%-os rendelkezésre állási időbe.
 4. A Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a szolgáltatás kimaradásból (tervezett, és nem tervezett esetek alkalmával) adódóan felmerülő gazdasági károkért, az Ügyfél kártérítési igénnyel nem élhet.
 5. A Szolgáltató a rendelkezésre állást az általa alkalmazott független rendszeren keresztül tartja nyilván és ismeri el.
 6. Az Ügyfél által használt internetkapcsolat hibájából adódóan meghiúsult Szolgáltatás elérésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal, nem tartozik bele a rendelkezésre állási időbe, csak úgy mint azon esetek sem amikor az Ügyfél weboldala vagy webáruházának publikus felülete nem érhető el és ennek következtében nem tudja használni az élő chat szoftvert.

11. Adatkezelési nyilatkozat, adatkezelési irányelvek

 1. Az Ügyfél jelen általános felhasználási és szerződési feltételek dokumentumot és adatkezelési nyilatkozatot a neochat.eu oldalon történő regisztráció, illetve előfizetési igény rögzítésével elfogadja, hozzájárul adatainak kezeléséhez.
 2. Az adatok megadása önkéntesen történik.
 3. A Szolgáltató mint adatkezelő mindent megtesz a 1992. évi LXIII. törvényben foglaltak betartása és az adatok biztonsága érdekében.
 4. Definíciók
  1. Személyes adat: a meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható;
  2. Különleges adat:
   1. a) a faji eredetre, a nemzeti, nemzetiségi és etnikai hovatartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más meggyőződésre,
   2. b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint a büntetett előéletre
 5. Vonatkozó személyes adatok;
 6. Közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot ellátó szerv kezelésében lévő, a személyes adat fogalma alá nem eső és a törvényben meghatározott kivételek körébe nem tartozó adat;
 7. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatok felvétele és tárolása, feldolgozása, hasznosítása (ideértve a továbbítást és a nyilvánosságra hozatalt), adatkezelésnek számít az adatok megváltoztatása és további felhasználásuk megakadályozása is;
 8. Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;
 9. Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;
 10. Adatkezelő: a 11.4.7. pontban meghatározott tevékenységet végző vagy mással végeztető szerv vagy személy;
 11. Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges;
 12. Az adatok tárolását és kezelését a Szolgáltató végzi. A Szolgáltató az adatokat saját szerverein tárolja, melyek a Hetzner Online AG németországi szerverközpontjaiban vannak elhelyezve.
 13. Kezelt adatok köre a szolgáltatás kipróbálása alkalmával: név, e-mail cím. Ezen adatok megadása önkéntesen történik, a szolgáltatás kipróbálási lehetőségének biztosításához szükséges.
 14. Kezelt adatok köre előfizetés esetén: Név/cégnév, e-mail cím, telefonszám, bankszámla szám, adószám, posta és számlázási cím, kapcsolattartó személy neve.
 15. A 11/14. pontokban megnevezett adatok kezelése a szolgáltatás biztosításához, számla kiállításhoz továbbá a Szolgáltató rendszerüzeneteinek eljuttatásához szükséges az Ügyfél részére.
 16. A Szolgáltató a megadott adatokat bizalmasan kezeli, nem adja ki harmadik fél számára, azonban kivételt képezhetnek az esetlegesen előforduló olyan jogi esetek, amikor a Szolgáltatónak kötelessége a hatóságoknak átadni a kért információkat megfelelő dokumentumok és igazolások birtokában. A Szolgáltató minden esetben a jogi képviselőjének ellenőrzését követően tesz eleget a hatóságok ezen kérésének. Ezzel kapcsolatos költségeket az Ügyfélre hárítja!
 17. A kezelt adatokat a Szolgáltató az előfizetés lejáratát követően maximum 2 évig vagy az Ügyfél általi adattörlés kéréséig tárolja. A Szolgáltató által e-mailben küldött tájékoztató levelekben a levél alján található leiratkozás gomb segítségével azonnal törölheti magát az Ügyfél a Szolgáltató adatbázisából, illetve kérheti adatai törlését a Szolgáltató ügyfélszolgálati elérhetőségein.
 18. Jelen dokumentum elektronikus formában kerül elfogadásra és megkötésre, a Szolgáltató nem iktatja, postai úton nem küld nyomtatott példányt az Ügyfél részére.
 19. A Szolgáltató az adatokat a törvényben előírtak szerint, legnagyobb körültekintéssel kezeli, mindent megtesz azok biztonsága érdekében.
 20. A szolgáltatás Ügyfél által történő használata során a rögzítésre kerülnek az Érdeklődő adatai. Név, e-mail cím, IP cím, beszélgetés tartalma.
 21. A Szolgáltató a 11/20. pontban felsorolt adatok biztonságáért kizárólag a saját szerverein történő tárolásáért tudja vállalni a felelősséget, az Ügyfél Érdeklődő adatainak feldolgozásáért, a felé irányuló adatkezelési és tájékoztatási kötelezettségekért felelősséget nem vállal, ezek az Ügyfél kötelezettségei.
 22. A Szolgáltató az Ügyfél Érdeklődői által megadott adatokat semmilyen formában nem használja fel sem üzleti sem pedig egyéb célokra, nem dolgozza fel azokat saját felhasználásra.
 23. A Szolgáltató az Ügyfél részéről beérkező adatkezeléssel kapcsolatos igénnyel és kérdésekkel kapcsolatos válaszát 5 munkanapon belül e-mailben, vagy szükség szerint egyéb kapcsolatfelvételi csatornán keresztül megválaszolja, visszaigazolja.
 24. A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné engedélyezi a cookie-k használatát letilthatja a böngészője beállításaiban. Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra, a munkamenetet azonosítja.
 25. A neochat.eu weboldal igénybe vesz külső statisztikai eszközt, melynek során a látogatói adatok, szokások kerülnek naplózásra, illetve rögzítésre a kimutatások készítéséhez. A szolgáltató a Google Analytics rendszerét használja. Google Analytics adatkezelési nyilatkozatát az alábbi címen tekintheti meg: http://www.google.com/privacy.html
 26. Az Ügyfél jelen dokumentum elfogadásával hozzájárul, hogy a regisztráció alkalmával megadott e-mail címre a Szolgáltató a rendszer használatával kapcsolatos tájékoztatókat küldjön elektronikus formában.
 27. A Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal az Ügyfél által nem megfelelő körültekintéssel tárolt adminisztrációs felület hozzáférési jelszavának elvesztéséből adódó adatvesztésekért és károkért, csak úgy mint azért sem ha az Ügyfél által harmadik fél részére biztosított adminisztrációs felület hozzáférést aktualitás vesztését követően nem von vissza.

12. Élő chat üzembehelyezése

 1. Az élő chat szoftver használatához szükséges HTML kód elhelyezése a weboldal, webáruház forráskódjába az Ügyfél feladata, melyhez szükséges információkat az élő chat szoftver dokumentációjában biztosítja a Szolgáltató.

13. Tulajdonjog

 1. A szolgáltatás részét képező publikus és adminisztrációs felületet alkotó grafikai elemek, továbbá a hozzájuk tartozó forráskódok a Szolgáltató tulajdonát képezik. Részleteinek másolása nem engedélyezett, szerzői jogvédelem alatt állnak.

14. Egyéb rendelkezések, definíciók

 1. Szolgáltató a felületek működését kizárólag az éppen aktuális, legfrissebb internetes böngészőprogramok verziójával garantálja.
 2. Jelen általános szerződési és felhasználási feltételek dokumentumban nem rögzített kérdéseiben a PTK. és a kiegészítő jogszabályok az irányadóak.
 3. A Szolgáltató mindent megtesz az esetlegesen felmerülő vitás kérdések békés úton történő rendezéséhez, amennyiben erre nincs lehetőség a Győr Városi Bíróságot tekinti illetékes hivatalként.
 4. Az Ügyfél bármely csomag igénybevétele alkalmával pénz visszafizetési igénnyel nem élhet, mivel a 3 napos ingyenes kipróbálási lehetőség alkalmával megismerhette és kipróbálhatta a szolgáltatás minden funkcióját, így 100%-ban biztos lehetett abban, hogy megfelel igényeinek a szolgáltatás.
 5. Jelen általános szerződési és felhasználási feltételek dokumentum Magyar nyelven, elektronikus formában kerül elfogadásra és megkötésre. A Szolgáltató a szerződést nem iktatja, magatartási kódexre nem utal.
 6. A 45/2014 (III. 26) korm. rendelet alapján az Ügyfél 14 napon belül elállhat indoklás nélkül a szerződéstől és kérheti a regisztrációja törlését. Jelen szabályozás ezen szerződésre nem vonatkozik mivel az Ügyfél megkezdte a rendszer használatát, az ingyenes kipróbálási lehetőség keretén belül, továbbá a PTK 8.1§ értelmében az Ügyfél vállalkozásnak minősül (a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy;).
 7. A Szolgáltató jogosult az általános szerződési és felhasználási feltételek bármely pontjának előzetes jelzés nélküli megváltoztatására (egyoldalú módosítására), azonban ha az az Ügyfél részéről többletköltséggel jár, előzetesen tájékoztatást küld részére a kapcsolattartási e-mail címre, illetve felhívást helyez el az adminisztrációs felület oldalain még az érvénybelépését megelőzően.
 8. A Szolgáltató az Ügyfél részére sem internetkapcsolatot sem pedig számítógépet nem biztosít az élő chat szoftver használatához.

15. Felhívás a törvényi szabályozások betartására

 1. Az Ügyfél kötelessége az élő chat szoftver használatára vonatkozó adatkezelési tájékoztató megjelenítése weboldala vagy webáruháza felhasználási feltételeiben.
 2. Az Ügyfél köteles a hatályos jogszabályok szerint kezelni az Érdeklődők adatait.

16. Hibabejelentés

 1. Kérjük hibabejelentését minden esetben írásban, az alábbiakban megadott lépések szerint a http://neochat.eu/ugyfelszolgalat.html webcímen küldje el részünkre az alábbi információkkal.
 2. A bejelentés tartalmazza a vélt hiba előidézéséig megtett lépéseket továbbá azt, hogy mi lett volna a várt eredmény. Milyen operációs rendszert, böngészőt használ, illetve adja meg ezek verziószámát.
 3. A részletes információkra azért van szükség, hogy munkatársunk lépésről lépésre el tudja végezni azokat a lépéseket amelyek eredményeképpen tapasztalta a leírtakat.
 4. Ha segítségre van szüksége a hiba pontos ismertetéséhez, kérjük keresse Ügyfélszolgálatunkat.
 5. A Szolgáltató minden hibabejelentést kivizsgál, szükség esetén haladéktalanul felveszi a kapcsolatot az Ügyféllel. A sikeres kapcsolatfelvételhez kiemelt gondossággal adja meg elektronikus és telefonos elérhetőségét a hibabejelentés alkalmával.

17. Vis major

 1. A szerződő felelek egyike sem vonható felelősségre az ésszerű ellenőrzésén kívül eső okból bekövetkezett nem teljesítés miatt. Például: tűz, robbanás, áramszünet, földrengés, árvíz, vihar, munkabeszüntetés, embargó, munkaügyi vita, polgári vagy katonai hatóság cselekedetei, háború, terrorizmus (internetes terrorizmus), természeti csapás, internetes adatszolgáltatók cselekedetei vagy mulasztásai, szabályozó vagy állami hatóságok tevékenysége vagy mulasztásai (beleértve olyan jogszabályok, rendelkezések vagy egyéb kormányzati intézkedések bevezetését, amelyek befolyásolják a szolgáltatás nyújtását).

18. A Szolgáltató jogosult azonnali szerződésfelmondásra, szolgáltatás felfüggesztésre vagy korlátozásra az alábbiak bármelyike fennállása esetén

 1. Számlatartozás fennállása.
 2. Bármilyen jellegű jogi eset, panasz fennállása esetén.
 3. Bárminemű olyan tevékenység esetén, mely rossz fényt vet a Szolgáltatóra vagy más módon rontja annak jó hírnevét és tekintélyét, vagy megkérdőjelezi szakmai válaszát, ajánlását felmerülő kérdések esetén.

19. Vonatkozó jogszabályok

 1.  2011. évi CXII. törvény,a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, 1959. évi IV. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.), 2001. évi CVIII. (Eker) törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről, 2003. évi C. törvény, 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §, 7/2001 (III.29.) GM rendelet, számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, 1992. évi LXIII. törvény, 45/2014 (III. 26) korm. rendelet, 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet. 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet, 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet

20. Felügyeleti szervek

 1. Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
  Fogyasztóvédelmi Felügyelőség Felügyelőség-vezető: dr. Bedecs Valéria Cím: 9022 Győr, Türr István u. 1. Postacím: 9002 Győr, Pf.: 311. Telefonszám: +36 96 329 244
  Telefax: +36 96 329 186
 2. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
  Posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
  Cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 3. Telefon: +36 (1) 391-1400
  Fax: +36 (1) 391-1410
  URL: http://naih.hu

21. Támogatás a rendszer használatához

 1. A Szolgáltató lehetőségeihez mérten minden segítséget megad az Ügyfél részére a szolgáltatás zökkenőmentes, és sikeres használatának érdekében.
 2. A szolgáltatás használatához alapvető informatikai ismeretek megléte szükséges, melyek elsajátítása az Ügyfél hatáskörébe tartozik.
 3. A szolgáltatás adminisztrációs felületének kezeléshez tartozó kezelési útmutató az adminisztrációs felületen érhető el.

22. A Szolgáltató ügyfélszolgálati elérése

 1. E-mail: info"kukac"neochat.eu
 2. Telefon: +36 30 829 5034
 3. Telefonos ügyfélszolgálat H-P: 8-17
 4. Amennyiben nincs szabad munkatársunk, az üzenetrögzítőn adja meg nevét, telefonszámát, e-mail címét és azt, hogy miben kéri segítségünket. Minden üzenetet feldolgozunk és szükségszerűen e-mailben vagy telefonon felkeressük.
 5. http://neochat.eu/ugyfelszolgalat.html

Jelen dokumentum 2015.03.31-től van érvényben.
A dokumentum letöltéséhez kattintson ide.

Kérdése van?

Ügyfélszolgálatunk válaszol.

06 30 829 5034

Üzenetküldés

Próbálja ki ingyen

Szolgáltatásunkat kötelezettségek nélkül kipróbálhatja.

Ingyenes kipróbálás
Ez az oldal cookie-kat használ. A böngészés folytatásával jóváhagyja, hogy cookie-kat használjunk. További információ » Rendben